РусскийEnglishItalianoУкраїнська

Київ, вул. П.Калнишевського 7А, пн-пт з 9:00 до 18:00 сб-нд - операційна та лабораторія

ДРУГИЙ ТРИМЕСТР

У другому триместрі багато центрів визначають концентрацію некон'югованого естріолу. Цей стероїд виробляється фетоплацентарним комплексом, печінкою і залозами плода. При синдромі Дауна концентрація естріолу знижується. У літературі є дані про те, що некон'югований естріол, як біохімічний маркер, не оптимізує скринінг, і швидше за все некон'югований естріол взагалі не володіє скринінговими щодо синдрому Дауна властивостями, хоча загальновизнані дані дещо інші.

Все вищесказане має безсумнівно величезне наукове, практичне, соціальне і економічне значення для скринінгу патології плода. Але накопичена база знань має пряме відношення до двох проблем, що розвиваються паралельно: 1 - хибнопозитивних результатів скринінгу і 2 - прогностичним властивостям отриманих результатів скринінгу щодо результатів вагітності. Тут доречно зауважити, що основна увага в огляді приділена одноплідним вагітностям. Відносно багатоплідних вагітностей відомо, що рівні АФП і БХГ в таких випадках підвищуються за деякими даними в два рази. При цьому, частота ускладненого перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у випадках багатоплідних вагітностей також достовірно вище такої при одноплідних.

Необхідно сказати, що для більш точної біохімічної діагностики існує велика кількість діагностичних таблиць і програм, в яких враховуються не генетичні і не патологічні фактори зміни концентрації біохімічних маркерів (АФП і БХГ): вік вагітної, вага вагітної, расова приналежність, групова і резус генетична система крові матері. Деякі автори пропонують перерахунок ризику народження дитини з хромосомною патологією з урахуванням терміну вагітності за даними фетальної біометрії, що дозволяє зменшити кількість необґрунтовано  проведених інвазивних методів діагностики.

Оскільки при патологічному результаті біохімічного скринінгу мова йде про ризик синдрому Дауна, інших клінічно значущих хромосомних аномалій і дефектах розвитку плода, то наступним важливим кроком у випадках позитивного результату є ретельне ультразвукове сканування. Крім медичних аспектів, важливість даного кроку підкреслюється ще й тим, що більшість вагітних бажає обійтися без інвазивних методів діагностики (амніоцентез, взяття ворсин хоріона, кордоцентез). Відомо, що при нормальній товщині шийної складки і при відсутності інших фетальних структурних аномалій у випадках позитивних результатів біохімічних маркерів ризик синдрому Дауна та інших аномалій значно знижується до рівнів, що дозволяють прихильникам ультразвукових методів діагностики бути противниками біохімічних методів виявлення синдрому Дауна. Використовуючи дані про товщину шийної складки, довжині плеча, стегна і фетальної анатомії можна виключити до 65% випадків з групи ризику клінічно значущих хромосомних і інших аномалій навіть у випадках, коли ризик синдрому Дауна за даними скринінгу <1:50. Тільки в групі жінок у віці 42-х років і старше, при рівні ризику за даними біохімічного скринінгу <1:40 і нормальних даних ультразвукового сканування рівень ризику синдрому Дауна досягає 1: 270. Чутливість ультразвукової біометрії підвищується, у випадках віднесення до діагностично значущих ознак гіперехогенного кишківника, який за різними даними визначається в 0-31,5% випадках хромосомних аномалій. Поряд з цим заслуговують на увагу наступні ультразвукові ознаки: помірне розширення ниркових мисок, гіпоплазія середньої фаланги п'ятого пальця кисті.

У свою чергу, малі хромосомні аномалії, в основному мозаїцизм, як правило, не детектуються ультрасонографічно, при цьому мозаїцизм може бути непоміченим і при неонатальному і ранньому педіатричному обстеженні. Інші автори, поряд з вже перерахованими, віддають перевагу вимірюванню довжини стегна, мотивуючи тим, що саме довжина стегна більше відображає структурні хромосомні аномалії [38].

Не менш важливим, по тяжкості ускладненого перебігу вагітності та її наслідків вважається антифосфоліпідний синдром. Часто при цьому синдромі концентрація АФП в другому триместрі вагітності по незрозумілим причинам підвищена. Ретроспективно було встановлено, що при виявленні підвищеного рівня АФП в другому триместрі у вагітних з позитивним рівнем імуноглобуліну G антикардіоліпінових антитіл і / або вовчакового антикоагулянту, достовірно підвищується ймовірність антенатальної або ранньої неонатальної загибелі плоду. Вважається, що подібні результати обумовлені патофізіології фетоплацентарного бар'єру.

Серед факторів підвищення рівня АФП повідомляється про спадкову тромбофілію, тому автори пропонують обстеження вагітних з високим рівнем АФП на дану генетичну патологію в ендемічних зонах [39].

У процесі вивчення ролі АФП звернули увагу на той факт, що часто низький рівень АФП в другому триместрі асоціюється з народженням великого плоду.

Повідомляється, про можливе екзогенне зниження концентрації АФП і БХГ у випадках куріння вагітної, при цьому пропонується скоригована порогова таблиця значень з огляду на те, що між групами з курцями і вагітними некурцями встановлені достовірні відмінності в частоті виявлення синдрому Дауна (37,5% проти 76% ) і в частоті хибнопозитивних результатів (8,1% проти 1,8%).

Дещо рідше в літературі обговорюється значення комбінації підвищеної концентрації АФП і низької концентрації некон'югованого естріолу (Е3).

Інтерпретуючи результати біохімічного скринінгу необхідно враховувати стать плоду. На моделі з 30 802 одноплідних вагітностей з нормальними результатами було показано, що концентрація АФП і БХГ в другому триместрі вагітності залежить від статі плоду. У випадках жіночої статі плоду рівень АФП був нижче, а рівень БХГ- вище, порівнюючи з групою, де плід був чоловічої статі. Таким чином, чутливість методу до виявлення дівчаток з хворобою Дауна апріорно вище ніж хлопчиків. У свою чергу, ця особливість є причиною більш високого рівня хибнопозитивних результатів скринінгу хвороби Дауна для плодів жіночої статі, а дефектів невральної трубки для хлопчиків.


Віртуальний тур клінікою
Перший поверх Другий поверх

Київ,
вул. П. Калнишевського
7А (М. Майорова 7А),
секція 7 а

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб-Нд - операційна і лабораторія.